venerdì 5 agosto 2011

Il Pullman d'i turisti - di Nunzio Scalercio


Il Pullman d'i turisti di Cosenza

Scinnanu d'u Castieddru a Lungo Crati
i l'architettu tutti l'assessuri.
N'anzianu l'addimmanna: "adduvi jati?"
Rispunnanu "aru pullman!" i signuri.

Eccu i turisti supa u pulmaninu:
na vecchia cu na sporta di cirasi,
dua file arrieti dorma nu ruminu
e unu: "chissu passa i Via Misasi?"

Eccu Cusenza in manu a si scienziati
(povara patria i Mastru Bernardinu!)
tu guarda cumu simu cumminati:
un c'è lavuru? E be'? C'è ru pulminu!

Si ogni problema fossa ru turismu
Cusenza fossa a patria i l'ottimismo.

E... pulcis in frunta a tutta s'allegrizza:
arrieti u Mab c'è chjnu di munnizza.

Nunzio Scalercio – ‘U Webmastru

2 commenti: